Programmabegroting 2021
portal

Financiële begroting

Structurele mutaties reserves

In onderstaand overzicht is opgenomen de structurele mutaties in de diverse reserves.
Het overzicht geeft aan met welke structurele dotaties en onttrekkingen in de begroting rekening wordt gehouden.

 Structurele mutaties reserves

 2021

 2022

 2023

 2024

 Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

 Toevoegingen t.l.v. exploitatie:

 Dotatie onderhoud gemeentelijke gebouwen

               572.507

             572.507

            572.507

            572.507

               572.507

             572.507

            572.507

            572.507

 Onttrekkingen t.g.v. exploitatie:

 Afschrijvingen Spartahal en Groeneweghal

               -17.500

              -17.500

             -17.500

             -17.500

 Onttrekking gemeentelijke gebouwen  

          -1.214.893

           -692.410

           -317.626

           -421.528

          -1.232.393

           -709.910

           -335.126

           -439.028

 Reserve gebouwen basisonderwijs

 Toevoegingen t.l.v. exploitatie:  

 Extra stortingen cf RB dec 2017/KN 2020

               120.005

             130.005

            200.005

            210.005

 Vrijval afschrijvingen

               152.167

             195.036

            250.927

            278.776

               272.172

             325.041

            450.932

            488.781

 Afschrijvingen diverse schoolgebouwen

          -1.193.473

        -1.170.649

       -1.198.539

       -1.194.804

          -1.193.473

        -1.170.649

       -1.198.539

       -1.194.804

 Reserve aankoop kunstvoorwerpen

 Toevoegingen t.l.v. exploitatie:

 Dotatie reserve aankoop kunstvoorwerpen

                 27.500

               27.500

               27.500

               27.500

                 27.500

               27.500

               27.500

               27.500

 Reserve financiering investeringen economisch nut

 Onttrekkingen t.g.v. exploitatie:

 Afschrijvingen

             -274.598

           -251.473

           -250.973

           -248.976

             -274.598

           -251.473

           -250.973

           -248.976

 Reserve financiering investeringen maat.nut

 Jaarlijkse storting

               240.000

             240.000

            240.000

            240.000

               240.000

             240.000

            240.000

            240.000

 Afschrijvingen  

          -1.907.606

        -1.821.935

       -1.893.605

       -1.841.017

          -1.907.606

        -1.821.935

       -1.893.605

       -1.841.017

 Reserve afvalstoffenheffing

 Toevoegingen t.l.v. exploitatie:

 Saldo uitgaven en inkomsten afvalverwerking

                 78.100

             213.795

            317.437

            177.795

                 78.100

             213.795

            317.437

            177.795

 Reserve egalisatie rioolheffing

 Toevoegingen t.l.v. exploitatie:

 Efficiency resultaten riool

               412.315

             474.669

            411.474

            253.000

               412.315

             474.669

            411.474

            253.000

 Reserve Markt 18

 Onttrekkingen t.g.v. exploitatie:

 Onttrekking reserve Markt 18  

               -67.769

              -65.109

             -62.449

             -59.789

               -67.769

              -65.109

             -62.449

             -59.789

 Reserve wegenonderhoud

 Stortingen

           1.756.600

         1.756.600

         1.756.600

         1.756.600

           1.756.600

         1.756.600

         1.756.600

         1.756.600

 Onttrekkingen

          -1.800.000

        -1.800.000

       -1.800.000

       -1.800.000

          -1.800.000

        -1.800.000

       -1.800.000

       -1.800.000

 Reserve groenonderhoud

 Stortingen

               630.000

             655.000

            655.000

            655.000

               630.000

             655.000

            655.000

            655.000

 Onttrekkingen

             -625.000

           -625.000

           -625.000

           -625.000

             -625.000

           -625.000

           -625.000

           -625.000

 Reserve buitenruimte

 Stortingen

           1.073.000

         1.098.000

         1.098.000

         1.098.000

           1.073.000

         1.098.000

         1.098.000

         1.098.000

 Onttrekkingen

             -480.000

           -480.000

           -480.000

           -480.000

             -480.000

           -480.000

           -480.000

           -480.000

 Reserve dorpshuizen

 Stortingen

                 52.500

               52.500

               52.500

               52.500

                 52.500

               52.500

               52.500

               52.500

 Onttrekkingen

               -40.000

              -40.000

             -40.000

             -40.000

               -40.000

              -40.000

             -40.000

             -40.000

 Reserve buitensportaccommodaties

 Stortingen

               539.624

             539.624

            539.624

            539.624

               539.624

             539.624

            539.624

            539.624

 Afschrijvingen

             -410.805

           -343.138

           -264.471

           -389.471

             -410.805

           -343.138

           -264.471

           -389.471

 Reserve reddingsbrigade

 Stortingen

                 80.750

               80.750

               80.750

               80.750

                 80.750

               80.750

               80.750

               80.750

 Dekking afschrijvingslasten

             -106.936

           -133.625

           -148.972

           -144.033

 Dekking exploitatielasten

               -50.000

              -50.000

             -50.000

             -50.000

             -156.936

           -183.625

           -198.972

           -194.033

 Reserve BYOD

 Stortingen

               175.403

             175.403

            175.403

            175.403

               175.403

             175.403

            175.403

            175.403

          -2.278.109

        -1.279.450

           -771.408

       -1.194.658

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55