Programmabegroting 2021
portal

Financiële begroting

Specificatie afvalstoffenheffing en rioolheffing

 

Afvalverwijdering specificatie 

Lasten (x1.000)

2021

Dienstovereenkomst HVC

5.165

Overige kosten

341

Kwijtschelding

180

Doorbelasting straatreiniging

325

Kapitaallasten

20

Invordering

84

Btw component

1.017

Totaal lasten afvalverwijdering

7.132

Inkomsten (x1.000)

recyclebare producten

-444

Afvalstoffenheffing

-6.766

Totaal inkomsten afvalverwijdering

-7.210

Saldo Afvalverwijdering (x1.000)

-78

 

Riool specificatie 

Lasten (x1.000)

2021

Onderhoud riolering en gemalen/kolken

1.120

Kwijtschelding

99

Kapitaallasten

1002

Doorbelasting personeel

504

Btw component

580

Dotatie voorziening

868

Totaal lasten riolering

4.173

Inkomsten (x1.000)

Overige inkomsten

-175

Rioolheffing

-4410

Totaal inkomsten riolering

-4585

Saldo riolering (x1.000)

-412

Ontrekking reserve

Stand reserve

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55