Programmabegroting 2021
portal

Home

Algemeen

 

2021

2022

2023

2024

Saldo begroting na 1e Tussenrapportage 2020 (A)

299

266

197

-841

Subtotaal autonome ontwikkelingen (B)

-545

-838

-453

-587

Saldo na autonome ontwikkelingen (C=A-B)

-246

-572

-256

-1428

Subtotaal speerpunten (D)

360

424

424

424

Saldo na autonome ontwikkelingen en speerpunten (E = C-D)

115

-148

168

-1003

Subtotaal overige ambities (F)

-196

167

219

216

Voorlopig saldo begroting (G= E - F)

-81

19

387

-787

effecten september circulaire

249

58

74

31

Saldo voorlopig na september circulaire

168

77

461

-756

Bijdrage vanuit Algemene reserve: toevoeging overschot 2020

-170

Saldo voor de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024

-2

77

461

-756

bedragen x € 1.000

V

N

N

V

Een specificatie van de ontwikkeling van de saldi is opgenomen in de paragraaf financiële begroting.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55