Programmabegroting 2021
portal

Financiële begroting

Overhead

Het Besluit Begroting en Verantwoording is in 2015 gewijzigd en één van de nieuwe zaken betreft artikel 8 waarin staat dat in het programmaplan een overzicht van de kosten van overhead gepresteerd dient te worden. Dit is om een gemeenteraad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven. Het gaat hierbij om de kosten die betrekking hebben op het primaire proces.
Definitie Overhead:
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

 

2021

2022

2023

2024

Overhead

                       18.022

                  18.028

                17.651

           17.552

Overhead in % begrotingstotaal

13,5%

14,2%

14,0%

14,0%

In onze organisatie schrijven we geen tijd. We berekenen de salariskosten  per formatie eenheid toe aan de taakvelden. Hierdoor rekenen we 38,6% van de salarislasten niet toe en geven we dit als overhead aan.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55