Programmabegroting 2021
portal

Financiële begroting

Onvoorzien

In de begroting 2021 hebben we een post onvoorzien opgenomen van € 18.344,-. Gezien de stand van de begroting 2021 hebben we  in afwijking van de in de verordening 212 opgenomen - namelijk € 1,00 per inwoner -, het bedrag verlaagd tot € 18.344,-

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55