Programmabegroting 2021
portal

Financiële begroting

Meerjarenoverzicht exploitatie

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Domein

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Domein ruimte en economie

RE1

Algemeen

2.639

656

1.105

1.093

1.085

RE2

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

2.758

3.471

1.412

670

670

RE3

Bedrijven kunnen groeien

409

217

220

222

224

RE4

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

577

377

361

367

367

Subtotaal

6.383

4.721

3.098

2.353

2.346

Domein samenleving en gezondheid

SG1

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

38.014

29.763

29.874

29.897

29.849

SG2

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

11.271

11.086

11.063

10.989

11.125

SG3

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

11.340

11.839

11.447

11.504

11.522

Subtotaal

60.625

52.687

52.384

52.391

52.496

Domein leefomgeving en duurzaamheid

LD1

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

12.422

12.956

16.110

16.854

17.559

LD3

Verduurzaming van de leefomgeving

6.413

5.933

6.157

6.150

6.424

Subtotaal

18.835

18.889

22.267

23.004

23.984

Domein inwoner en bestuur

IB1

Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

42.221

41.440

40.745

40.116

40.188

IB2

Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

238

338

238

238

238

IB3

Vennootschapsbelasting

1

1

1

1

Subtotaal

42.459

41.779

40.984

40.355

40.427

Totaal Lasten

128.302

118.076

118.732

118.103

119.252

Baten

Bedragen x € 1.000,-

Domein

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Domein ruimte en economie

RE1

Algemeen

2.177

2.271

2.269

2.272

2.275

RE2

Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen

3.218

3.599

1.391

816

663

RE3

Bedrijven kunnen groeien

93

RE4

Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom

64

64

64

64

64

Subtotaal

5.553

5.934

3.724

3.152

3.002

Domein samenleving en gezondheid

SG1

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving

18.605

9.442

9.442

9.442

9.457

SG2

Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm

444

617

617

617

617

SG3

Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven

7.726

6.444

6.399

6.378

6.312

Subtotaal

26.775

16.503

16.458

16.436

16.386

Domein leefomgeving en duurzaamheid

LD1

Duurzame instandhouding van de leefomgeving

508

513

513

513

488

LD3

Verduurzaming van de leefomgeving

489

444

444

444

444

Subtotaal

998

957

957

957

932

Domein inwoner en bestuur

IB1

Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar

94.232

97.045

96.231

97.253

98.354

IB2

Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen

IB3

Vennootschapsbelasting

Subtotaal

94.232

97.045

96.231

97.253

98.354

Totaal Baten

127.558

120.440

117.371

117.799

118.674

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000,-

Domein

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Resultaat voor bestemming

-744

2.364

-1.362

-304

-578

Dotaties aan reserves

14.376

15.504

8.193

7.856

6.117

Onttrekkingen aan reserves

15.684

13.142

9.478

7.699

7.452

Saldo mutaties reserves

1.308

-2.362

1.285

-157

1.335

Resultaat na bestemming

564

2

-77

-461

756

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55