Programmabegroting 2021
portal

Domeinen

Domein inwoner en bestuur

Vertrouwen, openheid, duurzaamheid en trots is ons credo. Samen maken wij de gemeente nog beter. Inwoners ervaren onze excellente dienstverlening nog meer als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar.

De gemeente is er voor de bewoners; samen kunnen we het beter dan alleen. Daarom geloven wij heilig in 'samen maken', zodat inwoners waarde en kwaliteit aan hun leefomgeving kunnen toevoegen.

Inwoners krijgen een transparante uitleg wanneer zaken niet mogelijk, of juist verplicht zijn. Wij zijn direct aanspreekbaar op onze acties.

In dit domein leest u hoe we de volgende onderwerpen in de praktijk gaan brengen:

  • dienstverlening,
  • participatie,  
  • een doelmatige bedrijfsvoering,
  • een gezond en haalbaar financieel beleid.

Lasten, baten en saldo

Lasten

42.907.337

32,1 %

Baten

99.312.228

74,3 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55