Programmabegroting 2021
portal

Financiële begroting

Structureel begrotingssaldo

 

bedragen x € 1.000

dienstjaar

2021

2022

2023

2024

Saldo baten en lasten

         2.364

V

-1362

 N

-304

N

-578

N

Mutaties reserves

       -2.362

N

1285

 V

-157

N

1334

V

Begrotingssaldo na bestemming

2

V

-77

N

-461

N

756

V

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

       -2.080

N

-384

 N

-700

N

0

Structureel begrotingssaldo

         2.082

V

            307

 V

             239

 V

            756

 V

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55